Sài Gòn Việt là đơn vị có uy tín trong lĩnh vực: Quay phim | Chụp hình | Live Stream

Quay phim sự kiện cuối năm “Tết lên như Rồng-Gắn kết yêu thương” Sự kiện cuối năm “Tết lên như Rồng-Gắn kết yêu thương” được tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh do Ekip công ty Sài Gòn Việt thực hiện quay phim sự kiện với chất lượng cao nhất Full HD, 4K Sài Gòn Việt Xem chi tiết

Quay phim sự kiện “Year And Party 2019” Công ty TMTB Sự kiện “Year And Party 2019” Công ty TMTB được tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh do Ekip công ty Sài Gòn Việt thực hiện quay phim sự kiện với chất lượng cao nhất Full HD, 4K Sài Gòn Việt là đơn vị chuyên Xem chi tiết

Quay phim triển lãm Vietfood 2019 Sự kiện triển lãm Vietfood 2019 tổ chức tại SECC Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh do Ekip công ty Sài Gòn Việt thực hiện quay phim sự kiện với chất lượng cao nhất Full HD, 4K Sài Gòn Việt là đơn vị chuyên về dịch vụ quay phim sự Xem chi tiết

Quay phim triển lãm Hardware and Hand Tools Expo 2018 Sự kiện triển lãm Hardware and Hand Tools Expo 2018 tổ chức tại SECC Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh do Ekip công ty Sài Gòn Việt thực hiện quay phim sự kiện với chất lượng cao nhất Full HD, 4K Sài Gòn Việt là đơn Xem chi tiết

Quay phim giới thiệu Nha khoa Vạn Thành Phim tự giới thiệu Nha khoa Vạn Thành do Ekip công ty Sài Gòn Việt thực hiện quay phim tự giới thiệu chất lượng cao nhất Full HD, 4K Sài Gòn Việt là đơn vị chuyên về dịch vụ quay phim tự giới thiệu, dịch vụ Livestream Xem chi tiết

Quay phim giới thiệu – Phim tự giới thiệu PK TEAM Phim giới thiệu PK Team do Ekip công ty Sài Gòn Việt thực hiện quay phim tự giới thiệu chất lượng cao nhất Full HD, 4K Sài Gòn Việt là đơn vị chuyên về dịch vụ quay phim giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ Xem chi tiết

Quay phim sự kiện kỷ niệm 26 Năm Techcombank Sự kiện kỷ niệm 26 Năm Techcombank được tổ chức tại nhà thi đấu Quân khu 7, Tp.Hồ Chí Minh do Ekip công ty Sài Gòn Việt thực hiện quay phim sự kiện và Livestream lên màn hình LED với chất lượng cao nhất Full HD, Xem chi tiết

23»